Aktive Rüden / Nachwuchs


Fritz vom Aryps


Myron vom Venner Hof

WB


Yake vom Friedenspark


Quinn vom Blizzardkegel

ZB: V

BH/VT, SV-AD, WB, IGP 1


Carlos von der Ossenkuhle

ZB: V

BH/VT, AD, IPO 1, IBGH 2, IGP2, Kkl Lbz.


Lennox von Haus Anja ( 05.07.2014 - 12.11.2022)

ZB: V

WB

BH/VT, SV-AD, BGH 1, IPO 1, IPO 2, IGP 3, FPR3, Kkl Lbz.


Cuper von der Ossenkuhle

ZB: SG

BH/VT, SV-AD


Gismo vom roten Diego

ZB: SG

WB, BH/VT, SV-AD


Pacco von King's Castle

ZB: G

BH/VT,SV-AD, IPO 1, IGP 2, angekört Lbz.