Aktive Hündinnen / Nachwuchs


Elsa von der Ossenkuhle

WB, BH/VT, SV-AD

ZB: SG (JKl)


Shiva vom Stadtfeld

WB

BH/VT, SV-AD, IGP 2, angekört 2023/2024

ZB: V


Debbi von der Ossenkuhle

WB, BH/VT, SV-AD, IGP 3, angekört 2023/2024

ZB: V


Betzi von der Ossenkuhle

ZB: V

BH, SV-AD, IPO 1, BGH 1,angekört


Gia vom roten Diego

ZB: VV, SG, V1

WB, BH/VT, SV-AD, IGP 1, angekört


Bonnie von der Prinzenbrücke

ZB: G

WB, BH/VT, SV-AD, IBGH 1, IGP 3, angekört


Shadow del Lupo Nero

ZB: G

WB

BH/VT, BGH 1, IBGH 2, IBGH 3, SV-AD, IGP1, angekört


Ghina von Annaeus Seneca

BH/VT, BGH 3